.

REGISTRÁCIA JE NAPLNENÁ !!!

Termín na registráciu a platbu bol dňa 16.6.2017 ukončený z kapacitných dôvodov.

 

Milý absolvent!

Vzhľadom na popularitu a kladné ohlasy na stretnutia absolventov našej školy sme na

 16. septembra 2017

naplánovali oslavy 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia. Znova si zaspomíname na naše „mladé letá“ a na zážitky z minulých stretnutí.

Obraciame sa na Vás, ako na kontaktnú osobu Vašej triedy, so žiadosťou o spoluprácu.

 1. Prosíme Vás, aby ste informovali svojich spolužiakov o pripravovanej akcii.
 2. Ako pri uplynulých stretnutiach, aj teraz pripravujeme pamätnicu. Táto bude pozostávať hlavne zo zoznamov žiakov jednotlivých tried, ku ktorým priradíme dve  – tri fotografie danej triedy. Ak máte zaujímavé fotky alebo iný materiál (môžu to byť aj fotky zo stretnutí alebo spomienky na školu), uvítame, ak nám ho zapožičiate a pridáte k nemu aj krátky text.
 3. Našou snahou je vytvoriť akúsi galériu osobností absolventov školy zaznamenanú formou kroniky. Ak je medzi Vami niekto, kto by mal zaujať miesto v kronike, prosím, pošlite nám o ňom základné informácie, v čom spočíva jeho výnimočnosť, aké životné úspechy dosiahol, čím sa vryl do pamätí iných. 
 4. Súčasťou tohto stretnutia je aj výstava prác absolventov i súčasných žiakov školy. Ak sa chcete odprezentovať prostredníctvom svojich prác, prosím, zašlite nám svoje výtvory

(kresby, fotografie, literárne práce, zaujímavé výrobky…) aj so sprievodným textom.

 1. Počet osôb na oslavách je obmedzený na max. počet 800 ľudí, preto sa osláv, žiaľ, zúčastnia len maturitné ročníky, ktoré vykonali maturitnú skúšku v roku 2014 a skôr.
 2. Výšku účastníckeho poplatku sme stanovili na 20 eur na osobu.

V cene je zahrnuté: pamätnica, pero a pohár s logom GMK, prípitok, predjedlo, prvá večera, káva, dezert, druhá večera, minerálka, slané pečivo, hudobná produkcia.

 1. Termín prihlasovania na stretnutie a uskutočnenie  platby je ukončený.

 

 1. Predbežný program osláv:

– od 10,00 do 13,00 možnosť návštevy pamätných izieb Prvého slovenského gymnázia, výstup na vežu evanjelického kostola v Revúcej / Tento program je individuálny, vstup voľný/,

– od 13,00 prezentácia v budove Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca spojená s prehliadkou školy,

– od 14,00 zraz účastníkov osláv pred budovou GMK,

– 15,00 sprievod absolventov mestom do Domu kultúry v Revúcej,

– 16,00 slávnostná akadémia v Dome kultúry,

– od 18,00 stretnutie absolventov v priestoroch GMK, voľná zábava, večera,  spomínanie na „mladé letá“.

 1. Výdavky spojené s komunikáciou so spolužiakmi či školou Vám budú, v prípade potreby, po predložení dokladu o zaplatení poštovného preplatené na sekretariáte školy.
 2. Samozrejme, privítame akýkoľvek sponzorský dar. V prípade, že sa tak rozhodnete, naše č. účtu je: SK38 0900 0000  0051  2716 3045 . Vopred ďakujeme za každú pomoc.

 

Spôsob prihlasovania a platby:

 1. Termín prihlasovania na stretnutie a uskutočnenie  platby je ukončený.
 2. Výšku účastníckeho poplatku sme stanovili na 20,- eur/osoba.
 3. Na ďalšie otázky Vám radi odpovieme na : 155@gmk-ra.sk .

 

Tešíme sa na Vás

Zamestnanci GMK v Revúcej

 

ZOZNAM KONTAKTNÝCH OSOB TU!

AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH ABSOLVENTOV TU!